คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม B-Index

Loading

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) และแบบสำรวจ
โปรแกรมพัฒนาโดย อาจารย์สาคร แสงผื้ง (ติดต่อ 053112645, อีเมล์ [email protected])

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krustation.com

รับไฟล์
B-Index.rar (17 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *