คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมแบบคำนวณเกรด

Loading

แบบคำนวณเกรด ทั้งแบบกรอกคะแนนรายวิชา(มีครบ 12 วิชา) และแบบกรอกคะแนนรวม 12 วิชา แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
สำหรับห้องที่มีจำนวณนักเรียนไม่เกิน 50 คน

เพียงกรอกชื่อและคะแนนโปรแกรมจะคำนวณเกรดเฉลี่ยและใบเกรด(ใบรายงานผลการเรียน)มาให้

พัฒนาโดยเพจสื่อปันสุข By little teacher

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจสื่อปันสุข By little teacher

รับไฟล์
คำนวณเกรดนักเรียนไม่เกิน50คน.xlsx (16 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *