คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมปพ.6 ระดับมัธยมศึกษา V.1

Loading

โปรแกรมปพ.6 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษา
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล

พัฒนาโดย แชนแนลห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: แชนแนลห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee

รับไฟล์
ปพ.6มัธยมV.1.xlsx (20 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *