คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถภาพร่างกาย

Loading

สำหรับเยาวชนที่มีอายุ 7-18 ปี (ประถม-มัธยม)


โปรแกรมพัฒนาโดยกรมอนามัย

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจห้องสื่อครูต้นคอม5, กรมอนามัย

รับไฟล์
คู่มือทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็ก-กองออกกำลังกาย-กรมอนามัย.zip (10 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *