คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมตัดเกรดนักเรียน

Loading

สำหรับป้อนคะแนนเก็บระหว่างภาค คะแนนสอบปลายภาค จากนั้นโปรแกรมจะตัดเกรดมาให้โดยอัตโนมัติ

พัฒนาโดยครูอาชีพดอทคอม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

รับไฟล์
โปรแกรมตัดเกรดนักเรียน.xlsx (12 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *