คลังเครื่องมือครู

แบบบันทึกคะแนน, ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ การประเมินการอ่านของผู้เรียน RT ป.1 ปีก.ศ.65

Loading

เอกสารแบบบันทึกคะแนน ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ การประเมินการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภายในประกอบด้วย
– แบบบันทึกคะแนน RT อ่านรู้เรื่อง
– แบบบันทึกคะแนน RT อ่านออกเสียง
– แบบบันทึกคะแนน RT ทั้งสองด้าน
– ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบสพฐ.2 ฟอร์มเปล่า
– บัญชีรับส่งแบบทดสอบ RT1
– แบบฟอร์ม Walk-In สพฐ.3
– ปฏิบัติผิดระเบียบ สพฐ.5
– คำขอแก้ไขข้อมูล สพฐ.6

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ., เพจศน.นรากรณ์ พุทธวงศ์, kruachieve.com

รับไฟล์
เอกสารธุรการ-RT.rar (13 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *