คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมสูตรลัดการคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม

Loading

โปรแกรมช่วยคำนวณคะแนนเก็บเพื่อจัดทำ ปพ.5 เป็นตรลัดการคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม
สามารถรวมคะแนนเก็บหรือกระจายคะแนนเก็บตามจำนวนช่องที่ต้องการได้ กำหนดสัดส่วนร้อยละได้

พัฒนาโดยครูชัชวาลย์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจวิชาการ

รับไฟล์
แจกสูตรลัดการคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม-และตัวช่วยกระจายคะแนน-ครูชัชวาลย์.xlsb (12 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *