คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมกรอกคะแนน ตัดเกรดอัตโนมัติ

Loading

โปรแกรมสำหรับกรอกคะแนนหรือลงคะแนน พร้อมกับตัดเกรดออกมาให้โดยอัตโนมัติ
บันทึกคะแนนเก็บระหว่างภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 ได้ สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล สามารถแก้ไขไฟล์ได้

พัฒนาโดยเว็บไซต์ครูมาแล้ว

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

รับไฟล์
ตัดเกรด.xlsx (11 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *