คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ครู)

Loading

โปรแกรมคำนวณระยะเวลาการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ตำแหน่งครู เต็มเวลา ลดระยะเวลา

– คำนวณการยื่นช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17 ว21
– เปลี่ยนผ่าน 4 ปี
– เปลี่ยนผ่านลดระยะเวลา 3 ปี (ว4)
– PA เต็มรูปแบบ 4 ปี
– PA เต็มรูปแบบลดเหลือ 3 ปี (ว4)

พัฒนาโดยสพม.มหาสารคาม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, สพม.มหาสารคาม

รับไฟล์
คำนวณวันยื่น-วฐ.-PA-สพม.มค.xlsx (18 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *