คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณห้วงเวลาทำวิทยฐานะ วPA 2566

Loading

นวัตกรรมโปรแกรมคำนวนห้วงเวลาทำวิทยฐานะ วPA
สามารถคำนวณระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและตรวจสอบสถานะการทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 หรือ วPA

โปรแกรมพัฒนาโดยครูเอกชัย วงษ์แสงทอง โรงเรียนบ้านส้มเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

รับไฟล์
โปรแกรมคำนวนเวลาทำวิทยฐานะวPAโดยครูเอกชั.xlsx (11 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *