คลังเครื่องมือครู

แบบประเมิน SDQ (ฉบับครูประเมินนักเรียน)

Loading

แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน
มีแมโคร รองรับจำนวนนักเรียนมากถึง 60 คน

พัฒนาโดยครูบุญธรรม บุญลาภังค์
โรงเรียนบ้านน้ำสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เพจ: N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

65 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *