คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมตัดเกรดเก็บคะแนนรายวิชา

Loading

โปรแกรมตัดเกรดหรือโปรแกรมคิดเกรดและคะแนนเก็บระหว่างภาคแต่ละรายวิชา
สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอัตโนมัติ ทั้งรายเทอมและรายปี รองรับคะแนนข้อสอบกลาง

พัฒนาโดยครูเอกรินทร์ คำแสงดี

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.kruchiangrai.net

57 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *