คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมช่วยจัดการตารางสอน 4.6 (Kru Fee)

Loading

โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอนสำหรับครูไว้นำไปในโรงเรียน
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์

พัฒนาโดยนายซอฟี กาเซะ (Kru Fee)
รหัสแก้ไขชีตคือ “open”

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/KruFeeApps

67 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *