คลังเครื่องมือครู

แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 6 – 11 ปี

Loading

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี

โปรแกรมมีแมโคร รองรับจำนวนนักเรียนสูงสุด 60 คน
พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

66 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *