คลังเครื่องมือครู

ระบบ LINE Notify แจ้งการวัดอุณหภูมินักเรียน

Loading

ระบบ ส่ง LINE Notify แจ้งการวัดอุณหภูมิของนักเรียนลงกลุ่มไลน์
พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234
เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

55 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *