คลังเครื่องมือครู

Quizizz

Loading

แอพและเว็บแอพลิเคชั่นช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น การถามตอบ(quiz) สร้างโพล มีรายงานสรุปกิจกรรมนั้นๆ

ใช้งานได้สะดวกผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น โมบายโฟน แท็บเล็ท พีซี หรือแล็บท็อป

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: quizizz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *