คลังเครื่องมือครู

Foxit Reader

Loading

โปรแกรมอ่านไฟล์เอกสารพีดีเอฟ

ซึ่งเป็นฟอร์แม็ตไฟล์เอกสารที่ครูๆ อาจารย์นั้นอาจต้องใช้อยู่บ่อยครั้ง

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.foxitsoftware.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *