คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม BCTable

Loading

โปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอนสำหรับครู อาจารย์ใว้ใช้ในโรงเรียนของท่าน

รหัสผ่านเมื่อเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรก คือ 1234 หรือจะเข้าไปอ่านคำแนะนำและวิธีการใช้งานโปรแกรมได้ที่นี่!ครับ
โปรแกรมพัฒนาโดย: เพจโปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน BCTable

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.kruachieve.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *