ToDoList

Loading

โปรแกรมจดบันทึกและแจ้งเตือนสำหรับใช้บนเครื่องพีซี

มีอินเตอร์เฟสคล้ายๆกับโปรแกรมในชุดไมโครซอร์ฟออฟฟิศ ใช้ในการพิมพ์บันทึกสิ่งต่างๆ กำหนดช่วงเวลาได้ กำหนดลำดับความสำคัญเป็นแถบสีได้

ให้แสดงผลสิ่งที่บันทึกในรูปของปฏิทินหรือเป็นชาร์ตได้ แชร์บันทึกไปยังคนอื่นในเครือข่ายได้

เป็นโปรแกรมที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับครู อาจารย์ไว้ใช้จัดการการเรียนการสอนไม่มากก็น้อย

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.abstractspoon.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *