คลังเครื่องมือครู

Student Information

Loading

โปรแกรมบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียน สำหรับโรงเรียน งานทะเบียนโรงเรียน ครู หรืออาจารย์
โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลักเรียนโดยสามารถให้แสดงผลแยกเป็นหมวดได้ เช่น แยกตามเพศ ชั้นเรียน หรือทั้งสอง

ค้นหาข้อมูลนักเรียนจากชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนได้ และยังสามารถคำนวณอายุักเรียนให้อัตโนนมัติ
มีหมวดสำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ปกครอง ที่อยู่นักเรียน และครูประจำชั้น โปรแกรมเป็นเมนูไทย

โปรแกรมพัฒาโดยคุณ yukisflee
เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.thaiware.com

55 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *