คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมปพ.5 (เก็บคะแนนทั่วไป+ข้อสอบกลาง) 4.1.3

Loading

โปรแกรมปพ.5 สำหรับอาจารย์หรือครูผู้สอนไว้ใช้ในโรงเรียนของท่าน เก็บคะแนนเก็บระหว่างภาคต่างๆ คะแนนเก็บเก็บทัวไป คะแนนเก็บข้อสอบกลาง

มีอินเตอร์เฟสที่สวยงาม ผลการประเมินบางจุดสามารถสรุปและแสดงออกมาเป็นกราฟได้ มีเมนูแสดงแยกออกมาเป็นเมนูลอยซึ่งสามารถย้ายตำแหน่งได้ทำให้สะดวกต่อการใช้งานโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.facebook.com/KrooNoomDotCom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *