คลังเครื่องมือครู

Chalk

Loading

แอพสำหรับครูและโรงเรียน ช่วยในการจัดการเรียนการสอน

สร้างและแชร์บทเรียนออนไลน์ พร้อมกับความสามารถในการตัดเกรดของนักเรียนได้ และยังมีฟิวเจอร์อื่นๆอีก

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.chalk.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *