คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณคุณสมบัติเพื่อส่ง วPA

Loading

เป็นเว็บแอพฯสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่ง วPA
โปรแกรมสร้างด้วย Google Apps Script

พัฒนาโดยคุณครูจิรศักดิ์ จิรสาโรช

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: สื่อการสอนฟรี.com, Google Apps Script

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *