คลังเครื่องมือครู

Liveworksheets

Loading

เว็บแอพลิเคชั่นช่วยในการเรียนการสอนของครูๆ อาจารย์ทุกท่าน

เว็บแอพสำหรับทำใบงานหรือการบ้านแบบ interactive เพิ่มความน่าสนใจและความอยากรู้อยากเห็น ความสนุกให้ผู้เรียน

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: liveworksheets.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *