คลังเครื่องมือครู

FlexTangles

Loading

โปรแกรมทำสื่อกระดาษ

ทำกระดาษพับเป็นสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ฟิวเจอร์ของโปรแกรม
– สามารถใช้ออกแบบสื่อ FlexTangles ได้อย่างง่ายดายโดยการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ
– สื่อ FlexTangles มีรูปแบบให้เลือกทั้งข้อความ (ทฤษฎีสี ข้อความปริศนา) ภาพ ภาพ+ข้อความ ข้อความ + QR Code เชื่อมโยงสื่อ ที่สามารถออกเสียงอ่านได้ด้วยแอพเชื่อมโยงสื่อ

โปรแกรมพัฒนาโดยคุณธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: Thaiware.com

47 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *