คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมปพ.5 อิเล็กทรอนิกส์ (ประถม)

Loading

โปรแกรมปพ.5 อิเล็กทรอนิก สำหรับผู้สอนในระดับประถมศึกษา

สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ครู อาจารย์หลายๆท่านคงคุ้นเคยกันดี

โปรแกรมพัฒนาโดย ครูTee

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee

44 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *