คลังเครื่องมือครู

popupminibook

Loading

โปรแกรมสร้างสื่อกระดาษ สื่อป็อปอัพ สื่อหนังสือเล่มเล็ก(นำมาต่อกันให้เป็นหนังสือเล่มเล็ก)

ใช้แสดงคำศัพท์ ฝึกการอ่าน เพิ่มความน่าสนใจในการเรียน
ความสามารถในการแทรก QR Code เชื่อมโยงสื่อ ที่ช่วยในการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียนได้

ฟิวเจอร์ของโปรแกรม
– สามารถใช้ออกแบบ Popup หนังสือเล่มเล็กได้อย่างง่ายดายโดยการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ
– Popup หนังสือเล่มเล็กมีรูปแบบให้เลือกทั้งข้อความทฤษฎีสี ข้อความปริศนา
– แทรก QR Code เชื่อมโยงสื่อ ที่ช่วยในการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียน

โปรแกรมพัฒนาโดยคุณธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.thaiware.com

34 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *