คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณคาบเป็นชั่วโมง

Loading

โปรแกรมสำหรับครูๆและอาจารย์ทุกท่านที่ต้องการคำนวณคาบที่ตนเองสอนต่อสัปดาห์ว่าจะเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาที


โปรแกรมพัฒนาโดยครูอ้อม (ดาวน์โหลดที่นี่!)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *