คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

Loading

โปรแกรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
เพื่อประกอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR)

โปรแกรมพัฒนาโดยครูชินกฤต ศรีสุข (ดาวน์โหลดที่นี่!)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *