คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมแบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูง

Loading

โปรแกรมแบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนสำหรับครูอนามัยหรือครูประจำชั้น
เพิ่มจำนวนนักเรียนได้ถึง 25 คนต่อห้อง

โปรแกรมพัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

57 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *