คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมปพ.5 (ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด)

Loading

โปรแกรมปพ.5 สำหรับครูทุกระดับชั้น
เป็นโปรแกรมปพ.5ที่สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ เป็นตารางคะแนน ตัวชี้วัด และตัดเกรดน.ร.

โปรแกรมพัฒนาโดยโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

79 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *