คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงและค่าดัชนีมวลกายของนักเรียน

Loading

โปรแกรมบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงและคำนวณค่าดัชนีมวลกายของนักเรียน
คำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมของน.ร.แต่ละคนโดยอิงจากอายุและเพศ
สำหรับน.ร.อายุ 6-12 ปี

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

40 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *