คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมบันทึกคะแนนพร้อมตัดเกรด

Loading

โปรแกรมกรอกคะแนนหรือบันทึกคะแนนพร้อมตัดเกรดให้อัตโนมัติ
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล สามารถแก้ไขไฟล์ได้

พัฒนาโดยเพจ/เว็บไซต์ครูมาแล้ว

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

60 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *