คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมปฏิทินนับวันเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

Loading

โปรแกรมปฏิทินนับวันเปิดเรียนจนถึงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
จำนวนเวลาเรียน 200 วัน กรณีที่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ

โปรแกรมพัฒนาโดยเพจห้องสื่อครูต้นคอม5

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เพจห้องสื่อครูต้นคอม5

16 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *