คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก

Loading

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็กที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานอนามัยโรงเรียน
สามารถคำนวณได้คราวละหลายๆคน คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียน

โปรแกรมพัฒนาโดยน.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (ระบบเฝ้าระวังกรมอนามัย), kruachieve.com

21 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *