คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมออมทรัพย์

Loading

โปรแกรมออมทรัพย์ สามานำไปประยุกต์ในการรับฝากเงิน ถอนเงินในโรงเรียนได้

พัฒนาโดยครูซอฟี กาเซะ (Kru Fee) ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี สพป.ปน.๑

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจ Kru Fee Apps

20 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *