คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม

Loading

โปรแกรมการคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม สำหรับครู อาจารย์ที่เก็บคะแนนนักเรียนโดยมีจุดประสงค์ที่พยายามไม่ให้นักเรียนติดศูนย์หรือสอบตก

โปรแกรมตัวนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของครูชัชวาลย์ รินทร์วงศ์

ลักษณะของสูตร
1. ลักษณะการคำนวณคะแนนแบบอิงกลุ่ม คล้ายกับการคำนวณ T-Score แต่จะไม่มีนักเรียนไม่ผ่าน (คะแนนเกินครึ่ง/ผ่านทุกคน)
2. นักเรียนที่มีคะแนนเก็บน้อยสุด จะผ่านพอดี
3. นักเรียนที่มีคะแนนเก็บมากที่สุด จะได้คะแนนเต็ม
4. นักเรียนอื่น ๆ จะกระจายคะแนนตามสัดส่วนของนักเรียนที่มีคะแนนเก็บน้อยที่สุดและมากที่สุด

เทคนิควิธีการ (บวกเท่ากัน หารเท่ากัน)
1. นำคะแนนสูงสุดไปบวกให้กับนักเรียนทุกคน
2. หาตัวหารที่เหมาะสม ให้คะแนนสูงสุด เท่ากับคะแนนเต็ม แล้วนำไปหารกับนักเรียนทุกคน (2 เท่าของคะแนนสูงสุด หารด้วยคะแนนเต็มที่ต้องการ)

ข้อเสียของเทคนิคนี้คือ
1. นักเรียนที่ไม่ส่งงานเลย จะได้คะแนนผ่านโดยปริยาย (ซึ่งไม่ยุติธรรม)
2. นักเรียนจะถูกบีบเพดานคะแนนเบียดกัน คนที่คะแนนห่างกันไม่มาก จะถูกบีบมาอยู่ในช่วงคะแนนเท่ากันได้ คะแนนจะกองกันในช่วงผ่านถึงช่วงคะแนนเต็ม

โปรแกรมพัฒนาโดยครูชัชวาลย์ รินทร์วงศ์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ห้องสื่อครูต้นคอม5

13 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *