คลังเครื่องมือครู

แอพ MOE Safety Center

Loading

แอพระบบแจ้งเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา
เป็นแอพที่ให้ทั้งนักเรียน ครู หรือประชาชนทั่วไป สามารถแจ้งเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับสถานศึกษาได้บนแอปเดียว ไม่ว่าจะมีเหตุเร่งด่วนเพียงใดก็สามารถจัดการได้ เนื่องจากมีระบบ SLA ในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามจนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถติดตามเรื่องที่ได้ร้องเรียนไปได้ทันทีตลอดเวลา (Realtime) และดูประวัติการร้องเรียนของผู้ใช้ต่างๆได้ (History)

แอพ MOE Safety Center สำหรับ Android และ iOS

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.MOESafetyCenter.com, Thai Smart Platform (Android,iOS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *