คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมแบบบันทึกเก็บคะแนน

Loading

แบบบันทึกการเก็บคะแนนของครู อาจารย์
โปรแกรมเป็นไฟล์เอ็กเซล ใช้งานง่าย รองรับน.ร.จำนวน 40 คน

พัฒนาโดยเพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

8 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *