คลังเครื่องมือครู

Student Card

Loading

โปรแกรมสร้างบัตรประจำตัวนักเรียน
สามารถแทรก QR code เพื่อใช้อ่านข้อมูลนักเรียน เมื่อป้อนข้อมูลน.ร.แล้วโปรแกรมจากนำออกมาเป็นบัตรประจำตัวน.ร.ที่เป็นไฟล์ภาพ (JPG)

ภายในจะแนบคู่มือโปรแกรม(PDF)มาด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
– ข้อมูลนักเรียน แนะนำให้ใช้ Google Sheets ในการจัดทำ เนื่องจากข้อมูลจะต้องเป็นไฟล์ CSV และ UTF8 เมื่อเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดมาในรูปแบบ CSV
– รูปติดบัตร ให้คัดลอกลงในโฟล์เดอร์ pictures โดยรูปแต่ละรูปจะต้องมีชื่อตรงกับหมายเลขประจำตัวของนักเรียน และเป็นไฟล์นามสกุล JPG เท่านั้น
– เปิดโปรแกรม คลิกเปิด เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลนักเรียนที่ดาวน์โหลดมาจาก Google Sheets พิมพ์ข้อมูล ชื่อบัตร ชื่อโรงเรียน และสังกัด จากนั้นคลิกสร้างบัตรประจำตัวนักเรียน ไฟล์รูปบัตรประจำตัวนักเรียนจะถูกสร้างไว้ในโฟล์เดอร์ Works
– พิมพ์บัตร คลิกขวาที่ไฟล์ภาพ เลือกคำสั่ง Print เลือกพิมพ์แบบ Full Page Photo แล้วคลิก Print

โปรแกรมพัฒนาโดยคุณธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: THAIWARE.com

7 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *