คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมเช็คชื่อส่งงาน

Loading

โปรแกรมสำหรับบันทึกการส่งงานของนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูๆครับ
สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล

พัฒนาโดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

9 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *