โปรแกรมบันทึกสถิติการมาเรียน (Kru Fee) 4693

โปรแกรมบันทึกสถิติการเรียนของนักเรียนในแต่ละเดือน
เหมาะสำหรับครู/อาจารย์ประจำวิชา หรือครู/อาจารย์ประจำชั้น สามาถสรุปเวลาเรียนเป็นรายวันหรือรายเดือนได้ บันทึกการมาเรียน-ขาดเรียนได้หลายห้อง

โปรแกรมพัฒนาโดย Kru Fee

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: facebook.com/KruFeeApps
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link